KİŞİSEL VERİ İHLALİ BİLDİRİM FORMU

A – HAKKINIZDA

 1. Veri sorumlusunun Ünvanı/ ismi :
 2. Veri sorumlusunun adresi          :
 3. Bu bildirimi hazırlayan kişinin

Adı ve Soyadı  :
Görevi            :
E-postası        :

Telefonu         :

B– İHLAL HAKKINDA

 1. Bildirim Türü   :       İlk bildirim                 Takip bildirimi:.....................................

(Takip Bildirimlerinde varsa takip numarasını ekleyeniz)

 1. İhlalin gerçekleşme tarihi ve saati       :
 2. İhlalin tespit tarihi ve saati        :
 3. İhlalin hakkında bilgi veriniz

 1. İhlalin kaynağı (Birden çok uyan seçenek bulunması halinde hepsini işaretleyiniz)

Kişisel verilerin yanlış alıcılara gönderilmesi

Belge/cihaz hırsızlığı veya kaybolması

Verilerin güvensiz ortamlarda depolanması Zararlı yazılımlar

Sosyal mühendislik Sabotaj

Kaza/ İhmal 

Diğer (Cevabınızı detaylandırınız) :

 1. İhlalden etkilenen kişisel veri kategorileri

(Birden çok uyan seçenek bulunması halinde hepsini işaretleyiniz)

KİŞİSEL VERİ                                  ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ

 • Kimlik
 • İletişim
 • Lokasyon
 • Özlük
 • Hukuki İşlem
 • Müşteri İşlem
 • Fiziksel Mekan Güvenliği İşlem
 • Risk Yönetimi
 • Finans
 • Mesleki Deneyim Pazarlama
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar
 • Irk ve Etnik Köken
 • Siyasi Düşünce
 • Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer
 • İnançlar Kılık ve Kıyafet
 • Dernek Üyeliği
 • Vakıf Üyeliği
 • Sendika Üyeliği
 • Sağlık Bilgileri
 • Cinsel Hayat
 • Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik
 • Tedbirleri Biyometrik Veri
 • Genetik Veri
 • Diğer (Detayları belirtiniz) :

 1. İhlalden etkilenen tahmini kişi ve kayıt sayısı

Tahmini Kişi Sayısı :.................... Tahmini Kayıt Sayısı :.......................................

 1. İhlalden etkilenen ilgili kişi grupları ve etkileri (Birden çok uyan seçenek bulunması halinde hepsini işaretleyiniz)

   İLGİLİ KİŞİ GRUPLARI                  İLGİLİ KİŞİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

 • Çalışanlar
 • Kullanıcılar
 • Aboneler/Üyeler
 • Öğrenciler
 • Müşteriler ve potansiyel Müşteriler
 • Hastalar
 • Çocuklar
 • Korunmaya muhtaç yetişkinler
 • Henüz bilinmiyor
 • Kişisel veriler üzerinde kontrol kaybı
 • Kimlik hırsızlığı
 • Ayrımcılık
 • Hakların kısıtlanması
 • Dolandırıcılık
 • Finansal kayıp
 • İtibar kaybı
 • Kişisel verilerin güvenliği kaybı
 • Diğer (Detayları belirtiniz) :

 1. Bildirimin yapılmasında herhangi bir gecikme yaşandıysa sebebini açıklayınız. (Yalnızca ilk bildirimler için)

C– OLASI SONUÇLAR

 1. İhlalin potansiyel etkileri hakkında bilgi veriniz.

(İhlalin ilgili kişiler üzerinde doğurabileceği etkileri tarif ediniz. Eğer halihazırda ilgili kişiler üzerinde bir zarar meydana geldiyse belirtiniz.)

 1. İhlal sebebiyle ilgili kişilerin önemli olumsuz etkilere maruz kalma olasılığı *

Yüksek

Orta

Düşük

 

Daha Bilinmiyor (Cevabınızı detaylandırınız) :

 1. İhlalin organizasyonunuza olan etkileri

Etkisi                     Açıklama

 • Yüksek

Tüm kullanıcılarınıza her türlü önemli hizmeti sunma yetinizi kaybettiniz.

 • Orta

Bazı kullanıcılarınıza önemli bir hizmeti sunma yetinizi kaybettiniz.

 • Düşük

Herhangi bir etkinlik kaybı söz konusu değil ya da çok düşük bir etkinlik kaybı var ve tüm kullanıcılarınıza tüm önemli hizmetleri sunabiliyorsunuz.

 • Bilinmiyor

 1. İyileşme zamanı ile ilgili bilgiler
 • Normal

Var olan kaynaklarınızı kullanacaksınız ve iyileşme zamanınızı öngörebiliyorsunuz.

 • Destekli

Ek kaynaklar kullanacaksınız ve iyileşme zamanınızı öngörebiliyorsunuz.

 • Uzatılmış

Ek kaynaklara ihtiyacınız var ve iyileşme zamanınızı öngöremiyorsunuz

 • Geri Dönülmez

Saldırıdan geri dönüş imkansız (örn. yedekler yok edilmiş)

 • Tamamlanmış

İyileşme tamamlandı

D– VARSA SİBER SALDIRIYA ÖZGÜ SONUÇLAR

 1. Bilgi sistemleriniz siber saldırıdan etkilendi mi?

Evet

Hayır

 1. Evet seçeneğini işaretlediyseniz, siber saldırı sonucu gerçekleşen ihlal unsurunu belirtiniz. (Birden çok uyan seçenek bulunması halinde hepsini işaretleyiniz)

Veri Gizliliği             Veri Bütünlüğü

Veriye Erişim               Diğer (Cevabınızı Detaylandırınız)

 1. Siber saldırıların organizasyonunuza olan etkileri

Etkisi                     Açıklama

 • Yüksek

Tüm kullanıcılarınıza bilgi sistemleri aracılığıyla vermiş olduğunuz hizmetleri sunma yetinizi kaybettiniz.

 • Orta

Bazı kullanıcılarınıza bilgi sistemleri aracılığıyla vermiş olduğunuz hizmetleri sunma yetinizi kaybettiniz.

 • Düşük

Herhangi bir etkinlik kaybı söz konusu değil ya da çok düşük bir etkinlik kaybı var ve tüm kullanıcılarınıza bilgi sistemleri aracılığıyla vermiş olduğunuz hizmetleri sunabiliyorsunuz.

 • Bilinmiyor

 1. İyileşme zamanı ile ilgili bilgiler
 • Normal

Var olan kaynaklarınızı kullanacaksınız ve iyileşme zamanınızı öngörebiliyorsunuz.

 • Destekli

Ek bilişim kaynakları kullanacaksınız ve iyileşme zamanınızı öngörebiliyorsunuz.

 • Uzatılmış

Ek bilişim kaynaklarına ihtiyacınız var ve iyileşme zamanınızı öngöremiyorsunuz

 • Geri Dönülmez

Saldırıdan geri dönüş imkansız (örn. yedekler yok edilmiş)

 • Tamamlanmış

İyileşme tamamlandı

E– ÖNLEMLER

 1. İhlal ile ilgili olan çalışanlar son bir yıl içerisinde kişisel veri koruma eğitimi aldı mı?

Evet                       Hayır

 1. Bu tür ihlalleri engellemek için ihlalin gerçekleşmesinden önce almış olduğunuz idari ve teknik tedbirlerini belirtiniz.

 1. İhlalin sonucu olarak almış olduğunuz veya almayı planladığınız idari ve teknik tedbirleri belirtiniz (Problemi çözmek ve olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak adına almış olduğunuz önlemleri belirtiniz; örneğin yanlışlıkla gönderilmiş olan verilerin yok edilmesi, parolaların güvenliğinin sağlanması, veri güvenliği eğitimi planlanması vb.)

 1. İhlalin tekrarlanmaması için atılan adımlar ve bunların tahminen ne zaman tamamlanacağı hakkında bilgi veriniz.

 1. İlgili kişilere ihlal bildirimi yapıldı mı?

Evet, etkilenen ilgili kişilere bildirim yapıldı

İlgili kişilere bildirim yapılmak üzere veya halihazırda bildirimi gerçekleştiriyoruz

Hayır, zaten bilgileri var

Hayır, ancak bildirilecek

Diğer (Aşağıda detayları belirtiniz)

 1. İlgili kişilere hangi yöntemle bildirim yapıldığı/yapılacağı hakkında detaylı bilgi veriniz.

 1. İlgili kişilerin veri ihlali ile ilgili bilgi almalarını sağlayacak kişinin adı-soyadı ve iletişim bilgisi ya da veri sorumlusu web adresi

 1. Yurt içinde bulunan diğer organizasyon veya kurumlara ihlal hakkında bilgi verildi mi veya vermeyi düşünüyor musunuz? (Örn. polis, diğer denetim ya da gözetim kurumları. Diğer kurumlar ile iletişime geçmeniz gerekebilir.)

Evet

Hayır

Evet seçeneğini işaretlediyseniz açıklayınız

 1. Yurt dışında bulunan diğer veri koruma otoriteleri veya ilgili kurumlara ihlal hakkında bilgi verildi mi veya vermeyi düşünüyor musunuz? (Örn. polis, diğer denetim ya da gözetim kurumları.)

Evet

Hayır

Evet seçeneğini işaretlediyseniz açıklayınız

EK 1- VERİ İHLAL BİLDİRİM FORM REHBERİ

 1. Eğer bu ilk bildirim ise doldurulan formu ihlalbildirimi@kvkk.gov.tr adresine “Kişisel veri ihlali bildirimi” konulu bir e-posta ekiyle gönderiniz.

(e-posta yolu ile göndereceğiniz form ve eklerinin güvenli şekilde Kurumumuza ulaştırılmasının sorumluluğunun sizde olduğunu unutmayınız.)

 1. Eğer bu bir takip bildirimi ise bu formu ilk bildirimde göndermiş olduğumuz e-postanın ekine ekleyiniz. (e-postadaki konu satırını olduğu gibi bırakınız, bu sayede takip bildiriminiz olayınıza eklenebilecektir.)
 2. Bu formu posta ile göndermek istemeniz durumunda onaylı olarak aşağıda belirtilen adresimize gönderiniz.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Nasuh Akar Mahallesi 1407. Sok. No:4, 06520 Balgat-Çankaya / Ankara

 1. Varsa formda yer verilen bilgileri destekleyici dokümanları da (İnceleme raporu, ilgili kişilere bildirim yapıldığını teşvik edici belgeler vb.) forma eklemeyi unutmayınız.
 2. Eğer bildiriminiz hali hazırda mevcut bir olaya ilişkinse, olayınızla ilgilenen kişilerin bilgi sahibi olabilmesi için bildiriminiz olay dosyasına eklenecektir.
 3. Atacağınız bir sonraki adımı belirlemek için 24.01.2019 tarih ve 2019/10 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararını okumanızı tavsiye ederiz.
 4. Eğer bu formu doldurma konusunda yardıma ihtiyacınız varsa ALO VERİ KORUMA 198 numaralı yardım hattımıza ulaşabilirsiniz.

                           

İlgili Konu

Açıklama

İhlal sebebiyle ilgili kişilerin önemli olumsuz etkilere maruz kalma olasılığı

Gerçekleşen veri ihlalinin düzeyinin belirlenmesinde ilgili kişiler üzerinde ne kadar bir potansiyel etkiye neden olduğunun değerlendirilmesi gerekmektedir. Söz konusu potansiyel etkinin değerlendirilmesinde ise ihlalin niteliği, ihlalin nedeni, ihlale maruz kalan verinin türü, ihlalin etkisinin azaltılmasında alınan önlemler ile ihlalden etkilenen ilgili kişi kategorileri göz önünde bulundurulmalıdır. Risk düzeyinin belirlenmesinde aşağıdaki açıklamalar dikkate alınır.

Düşük düzeyde risk: İhlal ilgili kişiler üzerinde olumsuz herhangi bir etkiye neden olmamakta ya da bu etki ihmal edilebilir düzeyde kalmaktadır.

Orta düzeyde risk: İhlal ilgili kişiler üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir fakat bu etki büyük değildir.

Yüksek düzeyde risk: İhlal etkilenen kişiler üzerinde ciddi düzeyde olumsuz etkilere neden olmaktadır.

Bize Ulaşın

Yenibosna Merkez Mahallesi Kuyumcular Sokak İstanbul Vizyon Park Merkez Plaza C1 Blok
Kat:10 No:312-321-322-323-324 Bahçelievler/İSTANBUL
+90 (212) 639 30 43
info@okuyan.com.tr