BAŞLICA HİZMETLER

Şirketimiz Gümrükleme Konusunda;
● İthalat ve ihracat, antrepo işlemleri, transit ticaret, aktarma, devir işlemleri,
● Limanlardan ve havalimanlarından iç nakliye organizasyonu,
● Forwarder olarak uluslararası nakliye hizmetleri yapmaktadır.

İTHALAT

G.T. İ.P. belirleme,
Gümrük idarelerinden ve ilgili bakanlıklardan ön izin alınması ile ilgili işlemler,
İthalat edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması,
Nakliyeci firmalardan tüm vesaiklerin toplanması ve takibi,
Vesaiklerin varsa konşimento cirolarının yaptırılması,
Gümrük ithalat operasyonunun hızlı, eksiksiz, başarılı şekilde tamamlanmasını sağlamak,
Gümrük idarelerine yatırılan teminatların çözüm işlemlerinin takibi.

İHRACAT

G.T.İ.P. belirleme,
İhracat edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması,
Sağlık Sertifikası, Kontrol Belgesi, A.TR ve EUR.1, Menşei Şahadetnamesi, ülke durumlarına göre konsolosluk tasdik işlemleri vb. yapılması,
Eşyanın türüne göre ilgili ihracat birliklerine üyelik işlemlerinin yapılması,
İhracat vesaiklerinin banka, nakliyeci acente ve göndericilere ulaştırılması,
Gümrük ihracat operasyonunun hızlı, eksiksiz, başarılı şekilde tamamlanmasını sağlaması,
Telafi Edici Vergilerin işlemler esnasında atlanılmadan yatırılması,
Kapatılmış olunan çıkış beyannamelerinin KDV nüshalarının ivedilikle firmalara ulaştırılması.

DİĞER HİZMETLERİMİZ

Dinamik bir ekip çalışması ile kalite odaklı hızlı ve hatasız hizmet anlayışıyla müşterimizin hizmet sunmak sürekliliğini sağlamak. Kanunlar ve mevzuat gereğince ve uluslararası anticoraption yasaları ve etik anlaşma çerçevesi altında hizmet verdiğimiz işlemler;

 

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Uygulamaları
İhracat Rejimi Uygulamaları
Transit Rejimi Uygulamaları
Gümrük Antrepo Rejimi İşlemleri
Dış Ticarette Standardizasyon Uygulamaları
Geçici İthalat Rejimi Uygulamaları
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Tespiti
Dâhilde İşleme Rejimi Uygulamaları
Hariçti İşleme Rejimi Uygulamaları
ATA karnesi İşlemleri, Devir işlemleri

 

Kontrol Belgesi İşlemleri Serbest Bölge Uygulamaları Hizmetlerimiz
Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri
Bağlayıcı Tarife İşlemleri
Garanti Belgesi ve Muafiyet İşlemleri
İl Tarım ve Zirai Karantina İşlem Takip
TSE
Posta, Kargo işlemleri
Muafiyet ve İstisna Uygulamaları
Fuar, Sergi Uygulamaları
Kota ve Gözetim Uygulamaları

Bize Ulaşın

Yenibosna Merkez Mahallesi Kuyumcular Sokak İstanbul Vizyon Park Merkez Plaza C1 Blok
Kat:10 No:312-321-322-323-324 Bahçelievler/İSTANBUL
+90 (212) 639 30 43
info@okuyan.com.tr